Adam, waar ben je?

Wat is het fundamentele verschil tussen de bijbel en de koran als het gaat om de natuur of het karakter van God?

In de bijbel “nadert” God en “daalt hij af” en zoekt hij ons op om een persoonlijke relatie met ons te krijgen. De hele bijbel is het verhaal van God die de mens opzoekt.

In de eerste hoofdstukken van de bijbel, over de schepping en de val van de mensheid, lezen we dat na de eerste zonde/ongehoorzaamheid van Adam en Eva, ze geplaagd worden door hun geweten en zich proberen te verstoppen voor God. God komt naar hen toe in de tuin en roept ze: Waar zijn jullie? (Genesis 3:9)

De mens is op de vlucht voor God omdat hij weet dat hij schuldig staat voor God. Maar ondanks dat komt God en zoekt hij ons en wil hij opnieuw een relatie van wederzijdse liefde opbouwen. Het is God die alle noodzakelijke stappen onderneemt om dit weer mogelijk te maken. Dat is het verhaal van de bijbel, van het eerste tot het laatste boek, waar we tenslotte lezen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde:

Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. (Openbaring 21:3)

Uiteindelijk is het verlangen van God vervuld. Lees eens heel Openbaring 21, het is een prachtig hoofdstuk.

God is werkelijk een God die ons opzoekt, die afdaalt om dichtbij ons te zijn. Hij openbaart zijn karakter, zijn hart en zijn verlangen om een liefdevolle relatie op te bouwen met zijn schepping. Zult u behoren tot zijn dat genoemd wordt in Openbaring 21:3? Dat is het onderwerp van de bijbel, het openbaart God aan u zodat u kunt antwoorden en deel van Zijn volk kunt worden.

Hier staat tegenover dat de koran God portretteert als één die ver is, die slechts transcendent is. Zoals een islamitisch theoloog gezegd heeft: God openbaart slechts zijn wil, niet zichzelf. Hij blijft voor eeuwig verborgen. De koran zegt wel dat hij zo dichtbij is als onze halsader, maar dat is slechts een “technische” nabijheid. We zijn ons over het algemeen namelijk niet bewust van onze halsader en hebben er ook geen persoonlijke relatie mee, dus dit betekent slechts dat God “overal” is (ver weg en dichtbij) zoals de lucht om ons heen. Maar in de bijbel wil God niet alleen bij ons zijn op basis van zijn alomtegenwoordigheid en alwetendheid, want omdat hij God is is hij sowieso wel overal. Nee, hij wil dichtbij ons zijn zoals iemand van wie we houden.

De islam gaat over de mens die probeert God tevreden te stellen door zijn wil te gehoorzamen. De bijbel openbaart God als iemand die het initiatief neemt en afdaalt om ons te zoeken. De beweging is tegenovergesteld.

Meer over dit onderwerp in het artikel van Steven Masoods Alzo lief heeft God de wereld