Aan mijn moslimvrienden

Over de boodschap van de Bijbel

Oorspronkelijke titel: To My Muslim Friends
Oorspronkelijk jaar van uitgave: 2004
Auteur: Anise M. Behnam MD
Jaar van uitgave: 2008
Uitgever: Boeken om de BijbelISBN 9789070926700
56 pagina’s

Het christendom en de islam zijn twee grote wereldgodsdiensten, waarvan elk beweert de waarheid te zijn, zoals die geopendaard is door de ene, ware en levende God, die hemel en aarde geschapen heeft. Helaas weten de meeste aanhangers van deze beide godsdiensten slechts wieing van wat de ander echt gelooft. In dit boekje gaat de auteur daarom op een simpathieke maar heldere manier in op belangrijke onderdelenn van de boodschap van de Bijbel, die door oprechte moslims verkeerd worden begrepen of zelfs als aanstootgevend worden beschouwd. Het gaat vooral om de volgende drie thema's: de heilige Schrift, de kruisiging van Jezus en de goddelijke Drie-eenheid. Iedere zoeker naar de waarheid zal zijn voordeel kunnen doen met de argumenten die hierbij naar voren worden gebracht.

Over de auteur:
Anise Behnam is een gepensioneerde arts, die in Egypte is geboren maar woont in de Verenigde Staten. Hij geeft regelmatig onderwijs over de Schrift in conferenties en samenkomsten. Zijn radiotoespraken zijn in vele delen van de wereld te horen.

U kunt het ebook hier dowloaden.


Boeken