Korancommentaar

In deze sectie geven we links van artikelen naar specifieke koranverzen.

Soera Artikel
2:65 Transformeerde Allah joden in apen en varkens?
2:118, 145 Mohammed en wonderen
2:127 Feiten vs. openbaringen in de koran: Irrationeel geloof moet voorrang geven aan feiten
2:223 "Akkers" en het trouwen van jonge meisjes in de koran
2:219 Mohammed, de koran, en het drankverbod: Islamitische straffen voor drinken en gokken
2:249 Saul en Gideon: openbaring of fout? Een analyse van soera 2:249
3:37-49 Apocriefe evangeliën in de koran
3:55 De koran bevestigt dat Paulus het ware evangelie van Christus overdroeg
3:186 Mohammeds orde van dode dichters: De moorden van satirische dichters in de vroege islam
4:3 Polygamie in de koran
4:24 Slavinnen als seksueel bezit
4:34

Huiselijk geweld in de islam: De koran over het slaan van vrouwen

‘Tijdelijk verlaten’ of ‘slaan’? Een evaluatie van Linda Bogaerts interpretatie van soera 4:34

4:43 Mohammed, de koran, en het drankverbod: Islamitische straffen voor drinken en gokken
4:74 Islamitisch Martelaarschap? Wat een koop!
4:129 Polygamie in de koran
4:88-89

Waarom de islam vrijheid van godsdienst verbiedt: Afvalligheid in de koran, tradities en de islamitische wet

4:157 Feiten vs. openbaringen in de koran: Irrationeel geloof moet voorrang geven aan feiten
5:5 De waarheid over moslim-christen huwelijken
5:15 Is de islam een verbetering op het christendom?
De vrijheid van Christus en de wet van Mohammed: Plaatst de koran het nieuwe testament in de schaduw?
5:33 Kruisiging en verminking? Zeg Nee tegen de islamitische wetgeving!
5:38 Dieven, geef Mohammed een hand! Het tragische geluid van één hand klappen in de islam
5:45 Mohammed toorn om uw oog: De wet van vergelding in de koran en de vroege islam
5:60 Transformeerde Allah joden in apen en varkens?
5:90 Mohammed, de koran, en het drankverbod: Islamitische straffen voor drinken en gokken
5:110 Apocriefe evangeliën in de koran
6:37 Mohammed en wonderen
6:109 Mohammed en wonderen
7:166 Transformeerde Allah joden in apen en varkens?
8:12 Het zwaard van Jezus en het zwaard van Mohammed
9:1-5 Allah en God in oorlog: Gescheiden werelden
9:33 Het ultieme doel van de islam: Wereldoverheersing
9:61-66 Mohammeds orde van dode dichters: De moorden van satirische dichters in de vroege islam
9:73-74 Waarom de islam vrijheid van godsdienst verbiedt: Afvalligheid in de koran, tradities en de islamitische wet
9:123 Djihaad;
Waarom de islam vrijheid van godsdienst verbiedt: Afvalligheid in de koran, tradities en de islamitische wet
9:111 Islamitisch Martelaarschap? Wat een koop!
10:20 Mohammed en wonderen
13:7, 27 Mohammed en wonderen
14:35 Feiten vs. openbaringen in de koran: Irrationeel geloof moet voorrang geven aan feiten
17:1 Islams late militante en mystieke aanspraak op Jeruzalem
17:59 Islams late militante en mystieke aanspraak op Jeruzalem
Mohammed en wonderen
19:23-26, 29-31, 34- 35 Apocriefe evangeliën in de koran
22:52 Mohammed en de satansverzen
23: 5-6 Slavinnen als seksueel bezit
23:14 De koran en wetenschap: Wat onthulde Allah over kosmologie, biologie en geschiedenis?
24:2 Komt gij zondaars, wordt gegeseld en gestenigd in naam van de islam! Of wordt vergeven, geheeld en hersteld door Jezus!
25:53 Bevat de koran “moderne wetenschap”?
33:40 Wie is Gods ware zegel van de profeten?
33:50 Polygamie in de koran
33:57-61 Mohammeds orde van dode dichters: De moorden van satirische dichters in de vroege islam
36:38-40 De koran en wetenschap: Wat onthulde Allah over kosmologie, biologie en geschiedenis?
37:102 Feiten vs. openbaringen in de koran: Irrationeel geloof moet voorrang geven aan feiten
37:139-148 Wat was werkelijk het teken van Jona?
48:20 Jezus en Mohammed over rijkdom
48:28 Het ultieme doel van de islam: Wereldoverheersing
53:19 Mohammed en de satansverzen
61:6 Veronderstelde profetieëen in de bijbel die naar Mohammed wijzen
61:9 Het ultieme doel van de islam: Wereldoverheersing
61:10-12 Islamitisch Martelaarschap? Wat een koop! De economie van de dood in de koran
61:14 De koran bevestigt dat Paulus het ware evangelie van Christus overdroeg
65:1-4 "Akkers" en het trouwen van jonge meisjes in de koran
86:5-7 De koran en wetenschap: Wat onthulde Allah over kosmologie, biologie en geschiedenis?