கேள்வி பதில்கள் (இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்களிடம் கேட்கும் கேள்விகள், அதற்கான பதில்கள்)

கட்டுரைகள்PDF தொடுப்புக்கள்

பன்றி மாமிசம் சாப்பிடுவதைப் பற்றிய விவாதம் (The Issue of Eating Pork)
Link
பைபிள் தீர்க்கதரிசிகளை நிந்திக்கின்றதா?Link
யூதாஸ் இயேசுவைக் காட்டிக்கொடுக்க முன்விதிக்கப்பட்டிருந்தாரா?Link
அறிவு ஒரு பாவமா? (Is Knowledge Sin?)Link
தேவன் மரித்தார் என்று கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறார்களா?Link
தேவன் ஏன் மனிதனாக வந்தார்?Link
யூத மதத்தைப் பின்பற்றுவோர் பரலோகம் (சொர்க்கம்) செல்வார்கள் என‌ நீங்கள் நம்புகிறீர்களா?Link
"நான் தான் இறைவன் என்னை வணங்குங்கள்" இயேசு என்று சொல்லியுள்ளாரா?Link

 Link