answering-islam en kristen-muslimsk dialog

 

Prenumerera på Besvarar Islams Youtube-kanal där kommer vi att dela med oss intressanta klipp om Kristendomen och Islam.

Följ oss på Twitter. Via vårt Twitter-konto kommer vi att hålla er informerade om nya artiklar på Answering-Islam.

Några utvalda artiklar: 

  • Islam och äktenskapsbrott
    Muslimer säger att Muhammed var en människa lik alla andra människor. Han ska ha varit det bästa exemplet om hur en sann Muslim ska vara. Men från Koranen och hadith litteraturen kan vi läsa hur Allah sätter dubbla standarder, en för vanliga Muslimer och en för Muhammed. Det här är väldigt tydligt när det kommer till Muhammeds äktenskapsförmåner. Allah beordrar i Koranen att det är tillåtet för Muslimska män att gifta sig med fyra kvinnor. Men Muhammed är undantaget; han får gifta sig med hur många kvinnor han önskar sig. Koranen S. 33:50 säger detta klart och tydligt. Men det hela slutar inte här, Muslimska kommentatorer skriver att om Muhammed begärde en gift kvinna, var hennes man tvungen att skilja sig från henne och ge henne till honom!
  • Abrahams monoteism
    Koranen innehåller många motsägelser. Abraham, den stora patriarken, är en av de största figurerna i Islam. Vi kan läsa i S.2:135 och S.3:67 att han inte var en av avgudadyrkarna. Han ska ha varit en man av tro i en tid av stor avgudadyrkan. Men när vi senare läser S.6:74-82 kan vi se att Abraham gör exakt det som han anklagar andra att göra, att associera genom att dyrka himlakroppar. Detta leder oss till grundläggande frågan, var Abraham en av avgudadyrkarna (S.6:74-82) eller inte (S.2:135 och S.3:67)?

  • Ska Muslimer visa vänlighet till föräldrar?
    Muslimer brukar påstå att Koranen inte har några som helst motsägningar. I Sura 6:151 befaller Allah till Muslimerna att visa vänlighet mot sina föräldrar. Liknande befallning ges också i Sura 17:23-24 och 31:14-15. Men när vi läser Sura 9:23-24 och Sura 58:22 så hamnar den i direkt motsägelse med verserna ovan. De båda verserna säger att en troende Muslim inte ska vara vän med otroende även om de råkar vara ens egna föräldrar