answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus identitet enligt Toran – Abraham möter Herren Jesus (del 3)

Abraham befanns sig med sin familj och fru i Haran som ligger norr om Kanaan. En dag kallar Gud Yahweh på Abraham och säger att Han ska göra honom till ett stort folk och välsigna honom:

1 Mos 12:1-3
HERREN (Yahweh) sade till Abram
: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."

Vidare läser vi att Abraham kom att bege sig till Egypten under en viss tid för att det uppstod hungersnöd i Kanaan. Men när han kom tillbaka till Kanaan säger Herren Yahweh följande till Abraham:

1 Mos 13:14-17
HERREN sade till Abram sedan Lot hade skilt sig från honom: "Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Och jag skall låta dem bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden skall också dina efterkommande kunna räknas. Bryt upp och drag igenom landet i hela dess längd och bredd, ty åt dig skall jag ge det."

Herren Yahweh säger att Han har gett landet Kanaan åt Abraham samt åt Abrahams ättlingar.

Se även:

1 Mos 15:18-21
På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram och sade: "Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat: keniternas, kenisiternas, kadmoneernas, hetiternas, perisseernas, rafaeernas, amoreernas, kananeernas, girgaseernas och jebusiternas land."

Vi har alltså sätt att Gud Yahweh gång på gång säger att Han ska göra Abraham ett stort folk samt ge hans ättlingar landet Kanaan.

När Abraham var 99 år upprepas detta förbund. Men den här gången uppenbarar sig Gud Yahweh i köttet och upprepade förbundet:

1 Mos 17:1-8
När Abram var nittionio år UPPENBARADE SIG HERREN (Yahweh) för honom och sade: "Jag är Gud den Allsmäktige.
Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag skall sluta förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig mycket." Då föll Abram ner på sitt ansikte, och Gud sade till honom: "Se, detta är mitt förbund med dig: Du skall bli fader till många folk. Därför skall du inte mer heta Abram, utan ditt namn skall vara Abraham, ty jag har gjort dig till fader för många folk. Jag skall göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig, och kungar skall utgå från dig. Och jag skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag skall vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag skall vara deras Gud."

Den som uppenbarade Sig för Abraham upprepade även förbundet och sa att Han ska göra Abraham ett stort folk samt ge hans ättlingar landet Kanaan. Detta kan inte vara Gud Fadern då ingen kan se Gud Fadern (2 Mos 33:20; Joh 1:18, 6:46; 1 Tim 6:13-16;1 Joh 4:12). Utan det måste vara Herren Jesus Kristus!

Detta var naturligtvis inte den enda gången Herren Jesus uppenbarade Sig för Abraham. Se följande:

1 Mos 18:1-16
HERREN (Yahweh) UPPENBARADE SIG för Abraham vid Mamres terebintlund
, där han satt vid ingången till sitt tält när dagen var som hetast. Han såg upp, och se, tre MÄN stod framför honom. Då han fick syn på dem skyndade han sig emot dem från tältöppningen och bugade sig till jorden och sade: "Herre, om jag har funnit nåd för DINA ÖGON så gå inte förbi DIN TJÄNARE. Låt mig hämta lite vatten, så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Jag skall också hämta ett stycke bröd, så att ni kan styrka er innan ni går vidare, när ni nu har tagit vägen förbi er tjänare." De sade: "Gör som du har sagt." Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade: "Skynda dig att ta tre sea-mått fint mjöl, knåda det och baka brödkakor!" Själv sprang Abraham bort till boskapen och tog en späd och fin ungkalv och gav den åt sin tjänare, som skyndade sig att tillreda den. Sedan tog han gräddmjölk, söt mjölk och kalven han låtit tillreda och satte fram det åt dem. Och han stod hos dem under trädet medan de åt. Och de frågade honom: "Var är din hustru Sara?" Han svarade: "Där inne i tältet." Då sade han: "JAG KOMMER TILLBAKA till dig nästa år vid denna tid, och se, då skall din hustru Sara ha en son." Detta hörde Sara där hon stod i tältöppningen bakom honom. Men Abraham och Sara var gamla och hade nått hög ålder, och Sara hade det inte längre på kvinnors vis. Sara log inom sig och tänkte: "När jag nu blivit gammal, skall jag då upptändas av åtrå? Min herre är ju också gammal." HERREN (Yahweh) SADE till Abraham: "Varför log Sara och TÄNKTE: Skulle jag föda barn, jag som är så gammal? Skulle något vara omöjligt för HERREN? Vid den bestämda tiden nästa år skall jag komma tillbaka till dig, och då skall Sara ha en son." Då nekade Sara och sade: "Jag log inte" ty hon blev förskräckt. Men han sade: "Jo, du log."

Vi läser att Herren Yahweh ihop med två andra män besöker Abraham. Texten säger klart och tydligt att Gud Yahweh (Herren Jesus) uppenbarade Sig i Köttet för Abraham. Herren Jesus säger att Han kommer att komma tillbaka till Abraham nästa år och då lovar Han att Sara ha en son. Detta kom att uppfyllas (1 Mos 21:1ff). Notera även att Sara tänkte för sig själv att detta inte kunde vara möjligt. Herren Jesus - som vet vad alla människor tänker - säger att hon inte ska tvivla på det Han har förmedlat. Herren Jesus visste alltså vad hon tänkte. Detta är en egenskap som bara Gud kan ha!

Om vi läser vidare i 1 Mos 18 ser vi att Herren Jesus hade beslutat att bege Sig till Sodom och Gomorra. Invånarna i dessa städer hade begått mycket ondska och Herren Yahweh skulle nu utfärda Sin dom genom att belägra staden. Vi läser: 

1 Mos 18:17-24
Då sade HERREN: "Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Av Abraham skall det ju bli ett stort och mäktigt folk, och i honom skall alla folk på jorden bli välsignade. Ty jag har utvalt honom för att han skall befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till HERRENS väg och handla rättfärdigt och rätt, så att HERREN kan uppfylla sina löften till Abraham." Sedan sade HERREN: "Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så, vill jag veta det." Männen vände sig därifrån och gick mot Sodom, men Abraham stod kvar inför HERREN. Och Abraham gick närmare och sade: "Vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige?

Notera att kapitlet inledningsvis säger att Gud Yahweh uppenbarade Sig i sällskap med två män. Dessa män beger sig i förväg till Sodom och Gomorra samtidigt som Abraham står kvar och ber Herren Yahweh att inte förgöra de rättfärdiga i staden. Texten visar klart och tydligt återigen att Gud Yahweh uppenbarade Sig för Abraham. Vilket i sin tur påvisar att Herren Jesus är Gud Yahweh för att Skriften säger att ingen kan se Gud Fadern.  

Sedan läser vi att Abraham återvände hem efter diskussionen med Herren Jesus och Herren Jesus gick vidare till Sodom och Gomorra:

1 Mos 18:33
När HERREN hade talat färdigt med Abraham gick han därifrån, och Abraham återvände hem.

Vidare i kapitel 19 läser vi hur Herren Yahweh ödelägger städerna Sodom och Gomorra. Här finns något spännande att iaktta:

1 Mos 19:24-25
Då lät HERREN (Yahweh) svavel och eld regna ner från himlen, från HERREN (Yahweh), över Sodom och Gomorra.
Han omstörtade dessa städer med hela slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken.

Vers 24 nämner två Yahweh! En Yahweh (Fadern) i himlen som sände ned svavel och eld och en annan Yahweh (Herren Jesus) som utfärdade domen och som tidigare hade besökt Abraham.

Herren Jesus uppenbarade Sig återigen för Abraham. I 1 Mos 22 läser vi följande:

1 Mos 22:1-2
En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: "Abraham!" Han svarade: "Ja, här är jag." Då sade han: "Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig."

Herren Yahweh befaller Abraham att ta med sig sin son Isak - vilken han fått med Sara - för att offra honom till Gud. Anledningen till denna befallning är för att (1) Gud ville testa Abrahams tro samt för att (2) Gud vill ge Abraham en förkunnelse om Herren Jesus (Faderns Ende Son) kommande verksamhet då Han skulle offras för mänsklighetens synder.

Vad som dock är intressant är följande text:

1 Mos 22:10-12
Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade HERRENS ÄNGEL TILL HONOM från himlen: "Abraham! Abraham!" Han svarade: "Här är jag." Då sade han: "Lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit MIG DIN ENDE SON."

Precis innan Abraham ska offra sin son uppenbara Sig Herren Utsände (Herren Jesus) och säger att Abraham inte ska skada Isak. Notera vidare hur Herren Jesus säger till Abraham att Han nu sätt att Abraham inte tvekat på att offra Isak till Honom. Samtidigt i 1 Mos 22:1-2 läste vi att Isak skulle offras till Gud! Den Utsände (Herren Jesus) uttalar Sig på ett sätt som påvisar att Han är Gud.

Sedan läser vi:

1 Mos 22:13-14
Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer i stället för sin son. Och Abraham kallade platsen HERREN förser. I dag säger man: Berget där HERREN förser.

Abraham tar en bagge och offrar den för sin enda son Isak. På samma sätt gav Gud Fadern världen Herren Jesus, Hans enda Son, som offer för oss:

Joh 3:16-17
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son
, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.

Johannes Döparen säger att Herren Jesus är Guds Lamm som offras för mänsklighetens synder:

Joh 1:28-29
Detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: Se Guds lamm, som tar bort världens synd.

Herren Jesus i en diskussion med judar säger följande:

Joh 8:53-56
Är du större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna är döda. Vem ger du dig ut för att vara?" Jesus svarade: "Om jag ärar mig själv, är min ära ingenting värd. Det är min Fader som ärar mig, han som ni kallar er Gud. Ni känner honom inte, men jag känner honom. Om jag sade att jag inte kände honom, skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord. Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad."

Herren Jesus säger till judarna att Abraham såg Hans dag och syftar naturligtvis på historien om Isak. Men Abraham såg inte bara Herren Jesus verksamhet utan även Herren Jesus själv!

Team Sverige,
Kontakta oss