answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus identitet enligt Toran - Isak möter Herren Jesus (del 4)

Abraham fick två avkomma - Ismael och Isak. I följande artikel ska vi titta närmare på texter som visar att även Isak mötte Herren Jesus och identifierade Honom som Israels Gud.

Isak hade gift sig med Rebecka och fått två söner - Esau och Jakob. De var bosatta i Kanaan. Sedan inträffade en hungersnöd i landet vilket ledde till att Isak och familjen begav sig till Gerar som en stad som ligger i södra Kanaan nära Gaza. I samband med detta läser vi följande: 

1 Mos 26:1-6
Det blev en ny hungersnöd i landet, efter den som hade inträffat på Abrahams tid, och Isak begav sig då till filisteernas kung Abimelek i Gerar. Då uppenbarade HERREN (Yahweh) sig för honom och sade: "Drag inte ner till Egypten utan bo kvar i det land som jag säger dig. Stanna som främling här i landet. Jag skall vara med dig och välsigna dig, ty åt dig och dina efterkommande skall jag ge alla dessa landområden, och JAG skall hålla den ed som JAG har svurit din fader Abraham. Jag skall göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen, och åt dina efterkommande skall jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma skall alla jordens hednafolk bli välsignade, eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat: mina befallningar, föreskrifter och lagar." Så stannade Isak i Gerar.

Låt oss alltid ha i minne att Skriften säger att ingen kan se Gud Fadern (2 Mos 33:20; Joh 1:18, 6:46; 1 Tim 6:13-16;1 Joh 4:12). Den som alltså uppenbarade Sig för Isak var Herren Jesus Kristus. Herren Jesus säger vidare att Isak inte ska dra ner till Egypten utan bo kvar i det land Han ska visa honom. Därefter befäster Herren Jesus löftet som Han lovade Abraham:

1 Mos 17:1-8 (se även 1 Mos 12:1-3, 13:14-17, 15:18-21)
När Abram var nittionio år UPPENBARADE SIG HERREN (Yahweh) för honom och sade: "Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag skall sluta förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig mycket." Då föll Abram ner på sitt ansikte, och Gud sade till honom: "Se, detta är mitt förbund med dig: Du skall bli fader till många folk. Därför skall du inte mer heta Abram, utan ditt namn skall vara Abraham, ty jag har gjort dig till fader för många folk. Jag skall göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig, och kungar skall utgå från dig. Och jag skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag skall vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag skall vara deras Gud."

Detta var dock inte den enda gången Herren Jesus uppenbarade Sig för Isak. Efter en viss tid i Gerar och i dess omfång beslutade Isak att han skulle flytta till Beer-Sheva, en stad som ligger söder om Gerar. Samma natt hände följande:

1 Mos 26:23-24
Därifrån drog Isak upp till Beer-Sheba. Den natten uppenbarade sig HERREN (Yahweh) för honom och sade: "Jag är din fader Abrahams Gud. Frukta inte! Jag är med dig, och jag skall välsigna dig och göra din avkomma talrik för min tjänare Abrahams skull".

Team Sverige,
Kontakta oss