answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus identitet enligt Toran - Jakob (Israel) möter Herren Jesus (del 5)

Isak fick två söner - Esau och Jakob. I följande artikel ska vi titta närmare på texter som visar att även Jakob mötte Herren Jesus och identifierade Honom som Israels Gud.

I Första Mosebokens 27:e kapitel läser vi att Esau och Jakob hamnar i en allvarlig konflikt. Jakob hade nämligen låtit sin far Isak tro att han är Esau och därmed fått den välsignelse som Esau den äldre sonen egentligen skulle ha fått. Isak hade även innan dess på ett skenheligt sätt köpt till sig förstfödslorätt från Esau (1 Mos 25:29-34). Förstfödslorätten var något som alltid gavs till den första pojken i familjen och innebar att denne skulle få dubbel lott av arvet samt ärva landet av sin far. Detta gjorde Esau förbannad att han ville döda Jakob. När Rebecka fick höra detta såg hon till att Jakob flyttade:

1 Mos 27:41-45
Esau fylldes av hat mot Jakob på grund av den välsignelse som hans far hade givit Jakob. Han sade till sig själv: "Snart kommer den tid då vi skall sörja vår far. Då skall jag döda min bror Jakob." När man berättade för Rebecka vad hennes äldre son Esau hade sagt, sände hon bud efter sin yngre son Jakob och sade till honom: "Din bror Esau tänker hämnas på dig och döda dig. och nu, min son, lyssna på mig! Fly till min bror Laban i Haran och stanna hos honom en tid, till dess din brors förbittring har lagt sig. När din bror inte längre är förbittrad på dig och han har glömt vad du gjort mot honom, då skall jag sända bud och hämta dig därifrån. Varför skulle jag mista er båda på en och samma dag?"

Jakob begav sig mot Haran en stad som ligger norr om Kanaan till sin morbror Laban. Jakob hann inte fram samma dag och måste därför övernatta i staden Lus. Denna natt hade han en bemärkt dröm: 

1 Mos 28:10-22
Jakob lämnade Beer-Sheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten, ty solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, HERREN (Yahweh) STOD OVANFÖR den och sade: "Jag är HERREN (Yahweh), din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig och din avkomma skall alla folkslag på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och skall bevara dig vart du än går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land. Jag skall inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig." Han greps av fruktan och sade: "Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, ja, här är himlens port." Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och göt olja över den. Och han kallade platsen BETEL. Tidigare hette denna stad Lus. Jakob gav ett LÖFTE och sade: "Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då skall HERREN vara min Gud. Och stenen som jag har rest till en stod skall bli ett Guds hus, och av allt som du ger mig skall jag ge dig tionde."

Jakob ser alltså Gud Yahweh i sin dröm som befäster för Jakob det löfte som Han gett Abraham och Isak. När Jakob vaknade tog han stenen, som han hade vilat sig mot, reste den och göt olja över den som en gåva till Gud. Han kallade vidare denna plats för Betel. Och slutligen läste vi att Jakob gav Gud Yahweh ett löfte att han skulle vara trogen Gud om hans resa och tid i Haran gick väl.

När Jakob kommit till Haran började han arbeta för Laban. Efter ett par år började Laban behandla Jakob felaktigt och Jakob upplever ännu en märkvärdig dröm:

1 Mos 31:10-13
När parningstiden för småboskapen kom hade jag en dröm. Jag lyfte min blick och fick se att hannarna, som betäckte småboskapen, var strimmiga, spräckliga och fläckiga. Och GUDS ÄNGEL sade till mig i drömmen: Jakob! Jag svarade: Här är jag. Då sade han: Lyft blicken och se hur alla hannar som betäcker småboskapen är strimmiga, spräckliga och fläckiga. Jag har sett allt som Laban gör mot dig. JAG ÄR BETELS GUD. Det var där du smorde en minnessten och gav MIG ETT LÖFTE. Bryt nu upp och drag ut ur detta land och vänd tillbaka till ditt fosterland."

I drömmen ser Jakob Guds ängel. Jag har tidigare (se del 2) förklarat att det hebreiska ordet för ängel är malak som betyder att vara utsänd. Denne utsände kan vara en profet, lärare, kung etc., eller Gud själv.

Notera att denna Guds Utsände säger att Han är den Guden som Jakob såg i sin dröm i Betel och att det var åt Honom som Jakob gav löftet. Denna Guds Utsände är Gud Sonen (Herren Jesus Kristus) som är sänd från Gud Fadern.

Jakob blev kvar i Haran och arbetade för Laban i omkring 20 år (1 Mos 31:38, 41) innan Herren Yahweh beordrade honom att återvända hem till Kanaan (1 Mos 31:3, 13). Jakob hade gift sig med Lea och Rakel (Labans två döttrar) och blivit förmögen. På vägen hem tillsammans med sina hustrur och familj händer följande:

1 Mos 32:3-6
Jakob skickade budbärare framför sig till sin bror Esau i Seirs land på Edoms mark, och han befallde dem: "Så här skall ni säga till min herre Esau: Din tjänare Jakob hälsar: Jag har bott hos Laban och dröjt kvar där ända tills nu. Jag har oxar, åsnor, får, tjänare och tjänarinnor, och nu sänder jag bud för att låta min herre veta det, så att jag kan finna nåd för dina ögon." När budbärarna kom tillbaka till Jakob sade de: "Vi träffade din bror Esau och han kommer emot dig med fyrahundra man."

Jakob blev förskräckt då han fick veta att hans bror Esau var på väg emot honom med 400 man. Jakob som hade litade på att Gud Yahweh skulle hjälpa honom sände en hel del rikedomar med sina tjänare till Esau för att dagen därpå själv möta sin bror. Samma natt läser vi att något speciellt händer:

1 Mos 32:24-29
Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en MAN med honom ända till dess morgonrodnaden kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob, slog han honom på höftleden, så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sade: "Släpp mig, ty morgonrodnaden har gått upp." Men Jakob svarade: "Jag släpper dig inte förrän du VÄLSIGNAR mig." Då sade han till honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Jakob". Han sade: "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat." Och Jakob frågade: "Låt mig få veta ditt namn." Han svarade: "Varför frågar du efter mitt namn?" Och han välsignade honom där.

Natten innan Jakob ska möta sin bror väljer han att dra sig undan för att be och förbereda sig på mötet med sin bror. Då kommer en man som brottas med Jakob. Uttrycket ska naturligtvis inte tas bokstavligt utan har en metaforisk mening. Mannen diskuterar och tillrättavisar Jakob ifråga om hans felaktigheter, förmodligen gällande hur Jakob behandlade sin bror Esau och annat. Jakob verkade envisas med att han hade handlat rätt tills hans slutligen övertalades av mannen. Därefter ber Jakob att denna man ska välsigna honom och i samband med välsignelsen blir Jakobs namn Israel. Vem är denna man som välsignar Jakob? Jakob identifierar denna man som Gud själv:

1 Mos 32:30
Jakob kallade platsen Peniel, ty han tänkte: "Jag har SÄTT GUD ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats."

Jakob som två gånger tidigare i sina drömmar hade skådat Herren Yahweh kunde utan tvekan identifiera Honom. Notera dock att mannen inte kan vara Gud Fadern för att ingen kan se Gud Fadern (2 Mos 33:20; Joh 1:18, 6:46; 1 Tim 6:13-16;1 Joh 4:12). Detta betyder att mannen som "brottades" med Jakob var Israels Gud (Herren Jesus) som i Jakobs andra dröm även identifieras som Guds Utsände (1 Mos 31:11).

Jakobs erfarenhet visar oss att Herren Jesus är Israels Gud som även identifieras som Guds Utsände. Denna redogörelse av Herren Jesus identitet ges tydligt i Nya Testamentet:

1. Herren Jesus är Gud:

Joh 1:1, 14
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var GudOch Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Joh 20:28-29
Thomas svarade honom: "Min Herre och min Gud!" Jesus sade till honom: "Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser."

2. Herren Jesus är den Utsände och medlaren mellan mänskligheten och Fadern:

Joh 3:16-17
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.

1 Tim 2:5-6
Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne.

Team Sverige,
Kontakta oss