answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus identitet enligt Toran - Mose möter Herren Jesus (del 6)

Mose är en välkänd profet som Gud använde i stora avseenden. Gud använde Mose för att bland annat befria Israeliterna ur slaveriet i Egypten samt för att leda de till det utlovade landet Kanaan (dagens Israel).

I följande text läser vi om Moses första möte med Gud:

2 Mos 3:1-6
Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig HERREN (Yahweh) Ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose: "Jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp." När HERREN (Yahweh) såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom UR BUSKEN:"Mose! Mose!" Han svarade: "Här är jag." Då sade Gud: "Kom inte hit! Tag av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark." Och han sade: "Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud." Då dolde Mose ANSIKTET, ty han bävade för att SE PÅ GUD.

Mose vallar sin svärfars får när han ser någon Utsänd från Herren uppenbara Sig i en eldslåga som slog upp i en buske. När Mose gick för att betrakta synen läser vi att Herrens Utsände identifieras som Gud Yahweh. Den Utsände bekänner vidare att Han är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Notera vidare hur Moses dolde sitt ansikte för att han bävade att se på Herren Gud, den Utsände!

Sedan läser vi att Herrens Utsände som återigen identifierar Sig som Israels Gud säger att Han har stigit ner från himlen i syfte att rädda Sitt folk från slaveriet i Egypten genom Moses:

2 Mos 3:7-10
HERREN (Yahweh) sade
: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag STIGIT NER för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung, det land där det bor kananeer, hetiter, amoreer, perisseer, hiveer och jebusiter. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig, och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå nu! Jag skall sända dig till farao, och du skall föra MITT folk, Israels barn, ut ur Egypten."

Notera återigen att Herrens Utsände säger att Han har stigit ner från himlen. Detta är precis vad Herren Jesus gjorde för 2000 år sedan. Herren Jesus steg ner från himlen för att rädda mänskligheten från evig död och ge dem evigt liv:

Joh 3:16-17
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte SÄNDE Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.

Joh 3:31-36
Den som KOMMER OVANIFRÅN är över alla
. Den som kommer från jorden är av jorden, och av jorden talar han. Den som KOMMER FRÅN HIMLEN är över alla. Vad han har sett och hört vittnar han om, och hans vittnesbörd tar ingen emot. Den som har tagit emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann. Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin Ande utan att mäta. Fadern älskar Sonen, och allt har han lagt i hans hand. Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

Joh 6:35-42
Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men jag har sagt er: Ni har sett mig och tror inte. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. Ty jag har inte KOMMIT NER FRÅN HIMLEN för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen." Judarna var mycket förargade över att han hade sagt: "Jag är det bröd som har KOMMIT NER FRÅN HIMLEN." De sade: "Den här Jesus, är han inte Josefs son, och känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga: Jag har KOMMIT NER FRÅN HIMLEN?" (Folkbibeln)

Efter att Mose och Israeliterna hade tågat ut ur Egypten började vandringen mot den lovade landet Kanaan. Denna vandring tog cirka 40 år. Israeliterna vandrade från Egypten och genom Sinai öknen för att slutligen nå Kanaan. När Israeliterna befann sig vid Sinai berget, det berg som Herren Jesus hade uppenbarat Sig för Moses, händer följande:

2 Mos 24:9-18
Mose och Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de äldste i Israel gick dit upp. De fick SE ISRAELS GUD, OCH UNDER HANS FÖTTER var som ett golv av safirer, likt själva himlen i klarhet. Men han lät inte sin hand drabba de främsta av Israels barn. DE SKÅDADE GUD, och sedan åt de och drack. HERREN sade till Mose: "Stig upp till mig på berget och bli kvar där, så skall jag ge dig stentavlorna med lagen och budorden som jag har skrivit till undervisning för dem." Då gav sig Mose av tillsammans med sin tjänare Josua, och Mose steg upp på Guds berg. Men till de äldste sade han: "Vänta på oss här till dess vi kommer tillbaka till er. Aron och Hur är hos er, och den som har en rättslig fråga får vända sig till dem." Mose steg sedan upp på berget, och molnskyn övertäckte berget. HERRENS härlighet vilade på Sinai berg och molnskyn övertäckte berget i sex dagar, men på sjunde dagen kallade han på Mose ur skyn. Och HERRENS härlighet såg för Israels barn ut som en förtärande eld på toppen av berget. Mose gick mitt in i molnskyn och steg upp på berget. Sedan blev han kvar på berget i fyrtio dagar och fyrtio nätter.

Texten säger alltså att Moses tillsammans med en grupp Israeliter begav sig upp till berget Sinai där de bokstavligt talat skådade Gud! Frågan är: Vem skådade dem egentligen?

Ha i minnet att den Heliga Bibeln tydligt säger att ingen kan skåda Gud Fadern:

2 Mos 33:18-20
Mose sade: "Låt mig få se din härlighet." Han svarade: "Jag skall låta all min godhet gå förbi framför dig och jag skall ropa ut namnet `HERREN` inför dig. Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag skall förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva." (Folkbibeln)

Joh 1:18
Ingen har någonsin sett Gud (Fadern)
. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd. (Folkbibeln)

Joh 6:46
Inte så att någon skulle ha sett Fadern
utom han som är från Gud. Han har sett Fadern. (Folkbibeln)

1 Joh 4:12
Ingen har någonsin sett Gud.
Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. (Folkbibeln)

1 Tim 6:13-16
Inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen. (Folkbibeln)

Moses och gruppen Israeliter kan inte ha skådat Gud Fadern utan dem skådade Gud Faderns Utsände (Herren Jesus) som igenkänns som Gud Yahweh, Israels Gud!

Team Sverige,
Kontakta oss