answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus är Evig Sann Gud

En av Herren Guds unika kännetecken är att Han är evig, vilket följande texter från den Heliga Bibeln visar:

1 Mos 21:33-34
Abraham planterade en tamarisk i Beer Sheva och åkallade där Herren, den EVIGE Guden. Och Abraham uppehöll sig under lång tid i filisteernas land.

5 Mos 33:26-27
Ingen är som Jeshuruns Gud. Han rider över himlen för att hjälpa dig, majestätiskt rider han på moln. Där uppe är urtidens Gud, hit ner når den EVIGES armar. Han drev bort dina fiender och sade: Förinta dem!

Ps 41:14
Lovad vare Herren, Israels Gud, från EVIGHET till EVIGHET! Amen, amen.

Ps 90:2
Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till. Du är Gud från EVIGHET till EVIGHET.

Ps 93:1-2
Herren är konung! Han har klätt sig i höghet. Herren har klätt sig i makt, spänt om sig sitt bälte. Världen står fast, den kan inte rubbas. Din tron står fast sedan urminnes tid, du är till från EVIGHET.

Ps 106:48
Lovad vare Herren, Israels Gud, från EVIGHET till EVIGHET. Hela folket skall säga: Amen. Halleluja!

Jes 26:4
Förtrösta alltid på Herren, ty Herren är en EVIG klippa.

Jes 40:28
Har du inte förstått, inte hört? Herren är en EVIG Gud
, han har skapat hela jorden. Han blir inte trött, han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet.

Jes 60:19-20
Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen och månen inte lysa dig med sitt sken. Nej, Herren skall vara ditt EVIGA ljus, din Gud skall vara din härlighet. Din sol skall aldrig gå ner och din måne aldrig avta, ty Herren är ditt EVIGA ljus, din sorgetid är förbi.

Jer 10:10
Men Herren är en verklig Gud, en levande Gud, en EVIG konung
. För hans vrede bävar jorden, folken uthärdar inte hans raseri.

Jer 31:2-3
Det folk som undkom svärdet fann nåd i öknen. Israel var på vandring för att finna ro, ur fjärran uppenbarade sig Herren för dem. Med EVIG kärlek älskar jag dig, därför har jag så länge visat dig godhet.

Hab 1:12
Du är ju till sedan URTIDEN, Herre, min Gud
, min Helige, du skall aldrig dö. Herre, har du satt dem att skipa rättvisa? Du klippa, har du skapat dem till att straffa

Det hebreiska ordet som används för "evig/urtid" i ovannämnda texter är "owlam" och betyder följande enligt Strongs lexikon:

5769. owlam (o-lawm')
Or lolam {o-lawm'}; from alam; properly, concealed, i.e. The vanishing point; generally, time out of mind (past or future), i.e. (practically) eternity; frequentatively, adverbial (especially with prepositional prefix) always -- alway(-s), ancient (time), any more, continuance, eternal, (for, (n-))ever(-lasting, -more, of old), lasting, long (time), (of) old (time), perpetual, at any time, (beginning of the) world (+ without end). Compare netsach, ad. Länk

I följande del av artikeln kommer vi visa från den Heliga Bibeln att Herren Jesus är evig, vilket tydligt demonstrerar att Han är Gud och jämlik Fadern.

Apostel Paulus skriver att Herren Jesus är evighetens konung och dessutom Gud:

1 Tim 1:15-17
Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare och bland dem är jag den störste. Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den förste, urtypen för dem som skall komma till tro på honom och vinna evigt liv. EVIGHETENS konung, oförgänglig, osynlig, den ende GUDEN hans är äran och härligheten i EVIGHETERS EVIGHET, amen.

Lärjunge Johannes inleder sitt första brev med att deklarera att Herren Jesus är det eviga livet:

1 Joh 1:1-3
Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende: livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det EVIGA LIVET, som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus.

Lärjunge Johannes avslutar samma brev med att identifiera det eviga livet (Herren Jesus) som den Sanne Guden:

1 Joh 5:20
Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den SANNE GUDEN och det eviga livet.

Det finns en vers i Gamla Testamentet som säger att den utlovade Messias (Herren Jesus) är evig:

Mik 5:2
Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar (min yom owlam).

Denna profetia säger att den utlovade Messias (Herren Jesus) ska födas i Betlehem men Hans ursprung är från evigheten.

Med hänsyn till ovannämnda data förstår vi att Herren Jesus gör anspråk på att vara evig i följande verser:

Joh 6:38
Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig.

Joh 6:41-42
Judarna förargade sig över att han hade sagt: "Jag är brödet som har kommit ner från himlen",och de sade: "Är det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen?"

Joh 6:50-51
Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.

Joh 8:23-24
Han sade till dem: "Ni hör hemma här nere, jag är ovanifrån. Ni tillhör denna världen, jag tillhör inte denna världen. Därför sade jag att ni skall dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder."

Joh 8:42
Jesus svarade: "Om Gud vore er fader skulle ni älska mig, ty jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig.

Joh 8:58
Han svarade: "Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till."

Joh 16:26-28
Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern.

Joh 17:5
Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till.

Herren Jesus är Evig Sann Gud och jämlik Fadern. Hans är äran i evighet!

Team Sverige,
Kontakta oss