answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus Allhärskaren är allvetande och allestädes närvarande

Den Heliga Bibeln säger att Gud är "allvetande" och "allestädes närvarande".  

Att Gud är "allvetande" innebär helt enkelt att Gud vet och har kännedom om allting. Han vet vad du ska göra innan du gör det.

Att Gud är "allestädes närvarande" betyder att Gud personligen kan verka överallt och därmed vara överallt. Han kan därför beröra flera människor under en och samma tidpunkt. Gud kan personligen svara på flera böner som riktas mot Honom men som kommer från olika personer och olika platser. Detta innebär att Han kan vara närvarande och verksam överallt. Notera dock att detta inte betyder att Gud är allt, vilket "panteismen" hävdar. Inte heller betyder detta att Gud är i allt, vilket "panenteism" hävdar. Utan Gud som är Ett personligt Väsen kan verka på olika platser under samma tidpunkt.

Följande verser från den Heliga Bibeln visar att Gud är "allvetande" och "allestädes närvarande":

Ps 139:1-10
För körledaren. Av David, en psalm. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd. Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand.

Gud vet allt och Han kan verka överallt. Dessa egenskaper ägs även av Herren Jesus. Han är "allvetande" och "allestädes närvarande"

Låt oss börja med att titta närmare på det faktum att Herren Jesus vet allt. Herren Jesus i en konversation med Sina lärjungar säger följande:

Joh 16:25-31
Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om Fadern. Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern. Lärjungarna sade: Nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att DU VET ALLT, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade: NU TROR NI.

Se även:

Joh 21:15-17
När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade: För mina lamm på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade: Var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: Har du mig kär? och han svarade: "Herre, DU VET ALLT; du vet att jag har dig kär. Jesus sade: För mina får på bete.

Ovannämnda verser gör det klart att Herren Jesus vet allt. Se även följande verser som säger att Herren Jesus vet vad folk tänker och känner i sina hjärtan:

Joh 2:23-25
Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han KÄNDE dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av SIG SJÄLV vad som FANNS i människan.

Se även:

Mark 2:1-8
Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda, och DE TÄNKTE för sig själva: Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder UTOM GUD? Jesus förstod i sin ande VAD DE TÄNKTE och sade till dem: Hur kan ni TÄNKA SÅ I ERA HJÄRTAN?

Herren Jesus botar en man och säger att hans synder är förlåtna. Där fanns några skriftlärda som i sina hjärtan och tankar reagerade på att Herren Jesus vågade säga att mannens synder är förlåtna, detta för att dessa skriftlärda var medvetna om att endast Gud kan förlåta synder (Ps 103:3). Även detta påvisar att Herren Jesus gjorde anspråk på att vara Gud. Men det intressanta i vårt fall är att Herren Jesus visste vad de tänkte. Herren Jesus vet alltså vad som finns i människors tankar och hjärtan.  

Se även följande verser som återigen säger att Herren Jesus vet allas hjärtan. Judas som förrådde Herren Jesus hade tagit självmord. Nu skulle man utse en som skulle ta hans plats som lärjunge. Man skulle kasta lott om det mellan två personer. Men innan dess bad lärjungarna och sa följande:

Apg 1:21-26
Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela den tid då herren Jesus kom och gick ibland oss, från det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss, någon av dem skall vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse. Två blev föreslagna, Josef Barsabbas, som kallades Justus, och Mattias. Och man bad: Herre, DU SOM KÄNNER ALLAS HJÄRTAN, visa oss vilken av dessa båda du har utvalt till denna tjänst som apostel efter Judas, som övergav sin plats för att hamna där han hör hemma. Så kastade de lott, och lotten föll på Mattias, och han upptogs som den tolfte bland apostlarna.

Det faktum att Herren Jesus vet allt och känner alla människors hjärtan upprepas i Johannes uppenbarelse:

Upp 2:18-23
Och skriv till ängeln för församlingen i Thyatira: Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor, och hans fötter liknar gyllene brons. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet och vet att dina senaste gärningar är fler än de första. Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som kallar sig profet och lär och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta offerkött. Jag gav henne tid att vända om, men hon vill inte vända om från sin otukt. Se, jag skall lägga henne på sjukbädden, och dem som horar med henne skall jag låta drabbas av svåra lidanden om de inte vänder om från hennes gärningar. Och hennes barn skall jag döda med pest. Och alla församlingarna skall förstå att JAG är den som RANNSAKAR NJURAR OCH HJÄRTAN och som skall ge var och en av er vad hans gärningar är värda.

Herren Jesu känner allas hjärtan och kommer därför att döma alla rättvist. Detta är precis vad apostel Paulus skriver:

1 Kor 4:4-5
Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och AVSLÖJA ALLT som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud.

2 Kor 5:10
Ty alla skall vi stå inför Kristi domstol
, sådana vi är, och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont.

Detta påvisar att Herren Jesus måste veta allt då Han ska döma alla.

I Johannes Evangelium kan vi läsa om en man vid namn Lasaros som låg sjuk hemma i Betania. Hans två systrar – Maria och Marta – skickade då bud till Herren Jesus om att komma och bota honom. Herren Jesus var då inte i Betania utan vid Jordan floden. Efter två dagar då Herren Jesus skulle gå vidare till Judeen säger Han:

Joh 11:11-15
Efter att ha sagt detta fortsatte han: "Vår vän Lasaros sover, men jag går dit för att väcka honom." Då sade lärjungarna: "Herre, sover han, så blir han frisk." Jesus hade talat om hans DÖD, men de trodde att han menade vanlig sömn. Då sade Jesus rent ut till dem: "Lasaros är DÖD. Och för er skull, för att ni skall tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom."

Herren Jesus visste alltså att Lasaros hade dött utan att någon hade sagt det till Honom.

Herren Jesus visste även att Judas skulle förrådda Honom förmodligen innan Judas själv visste det:

Joh 6:67-71
Jesus sade till de tolv: "Inte vill väl ni också gå er väg?" Simon Petrus svarade: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige." Jesus sade: "Har jag inte själv valt ut er tolv? Och ändå är en av er en djävul." Han menade Judas, Simon Iskariots son, ty denne skulle förråda honom, och han var en av de tolv.

Herren Jesus visste även att lärjungen Petrus skulle förneka Honom tre gånger:

Matt 26:30-35 När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sade Jesus till dem: "I natt skall ni alla komma på fall för min skull, ty det står skrivet: Jag skall dräpa herden, och fåren i hjorden skall skingras. Men när jag har uppstått skall jag gå före er till Galileen." Petrus svarade honom: "Även om alla andra kommer på fall för din skull, så skall då jag aldrig komma på fall." Men Jesus sade: "Sannerligen, i natt innan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre gånger." Petrus sade: "Om jag så måste dö med dig, skall jag aldrig förneka dig." Och detsamma sade alla lärjungarna.

Vilket även skedde:

Matt 26:75
Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt: "Innan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre gånger", och han gick ut och grät bittert.

Låt oss nu titta på det faktum att Herren Jesus är "allestädes närvarande".  Herren Jesus kan alltså vara aktiv och verksam på flera platser samtidigt. I följande verser säger Herren Jesus att Han kommer att svara på alla som ber om någonting i Hans Namn:

Joh 14:12-14
Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad NI ÄN BER om i mitt namn skall JAG göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall JAG göra det.

För att Herren Jesus ska kunna svara på alla böner måste Han ha förmågan att kunna vara aktiv på flera platser samtidigt. Detta betyder dock inte att Herren Jesus, som har en kropp, behöver kroppsligen vara på olika platser samtidigt. Men i Sin Ande, i Sin Gudomliga natur, kan Han vara aktiv på flera platser samtidigt.

Se även följande text som säger att Herren Jesus botar en flicka som har en oren ande fastän Han inte är där:

Mark 7:24-30
Han begav sig bort därifrån och kom till trakten av Tyros, där han tog in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det men lyckades inte hålla sig undan. En kvinna, vars dotter hade en oren ande, fick höra talas om honom och kom och kastade sig för hans fötter. Hon var inte judinna utan av syrisk-fenikisk härkomst. Nu BAD HON HONOM driva ut demonen ur hennes dotter. Han sade: Låt barnen äta sig mätta först. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. - Nej, herre, svarade hon, men hundarna under bordet äter smulorna som barnen lämnar kvar. Då sade han till henne: För de ordens skull säger jag dig: GÅ HEM, demonen har farit ut ur din dotter. Och hon gick hem och fann flickan liggande på sin säng, fri från demonen.

Matteus rapporterar att Herren Jesus efter Sin uppståndelse säger:

Matt 28:18-20
Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och JAG är med er ALLA dagar till TIDENS SLUT.

Herren Jesus är med alla till tidens slut. Hur kan Han vara det om Han inte är "allestädes närvarande"?

Notera vidare att Herren Jesus tillskrivs titeln "Immanuel". Detta är ett hebreiskt ord som betyder "Gud med oss":

Matt 1:18-23
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet IMMANUEL (det betyder: GUD MES OSS).

För att Herren Jesus ska kunna vara med oss måste Han vara "allestädes närvarande". Detta förklarar vidare varför Herren Jesus säger följande:

Matt 18:19-20
Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där TVÅ eller tre är samlade i MITT namn är JAG mitt ibland dem.

Herren Jesus är inte bara närvarande då två samlas i Hans Namn, utan Han är med alla troende:

Rom 8:9-10
Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten.

Herren Jesus bor i alla troende. Detta förklarar följande vers:

Joh 14:23
Jesus svarade: Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och VI skall komma till honom och stanna hos honom.

Herren Jesus säger att Han och Fadern ska komma till den som älskar Herren Jesus för att vara med och stanna hos denne. Denna vers påvisar alltså att Herren Jesus precis som Fadern är "allestädes närvarande"

Apostel Paulus skriver även att Herren Jesus lever i honom:

Gal 2:19-20
Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.

Inte bara i apostel Paulus, utan i alla troende:

2 Kor 13:5
Undersök själva om ni har tro, pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? Eller är det så att ni inte består provet?

Kol 1:26-28
Detta är den hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet: Kristus finns hos ER, hoppet om härligheten. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus.

Herren Jesus betyder därmed allt och är i alla:

Kol 3:9-11
Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i ALLA.

Vi har alltså klart och tydligt visat att Gud är "allvetande" och "allestädes närvarande". Dessa egenskaper finns även hos Herren Jesus. Detta i sin tur demonstrerar att Herren Jesus är allhärskare, vilket följande text säger:

Upp 1:7-8
Se, HAN KOMMER med molnen
, och varje öga skall se honom, också de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren GUD, han som är och som var och som KOMMER, ALLHÄRSKAREN.

Team Sverige,
Kontakta oss