அப்போஸ்தலர் பவுல்

Apostle Paul

இஸ்லாமியர்களில் சிலர், அப்போஸ்தலரான பவுல் தான் கிறிஸ்தவத்தின் உண்மையான ஸ்தாபகர் என்றும், இவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் செய்தியை திருத்திவிட்டார் என்றும் நினைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட வாதம் புரிபவர்களுக்கான மறுப்பை இந்த பக்கத்தில் காணலாம்.


முகப்புப் பக்கம் ஆன்சரிங் இஸ்லாம் தமிழ்