Yeni Ahit, İsa Mesih’in hem beşeriliğini ve hem de ilahiliğini tasdik etmektedir. Bir beşer olarak İsa doğdu (Luka 2.7,11), bedensel ve zihinsel sınırlılık tecrübe etti (Luka 2.52; krş. Matta 4.2; Yuhanna 4.6; Markos 4.38; 13.32), işkence gördü ve infaz edildi (Markos 15.15). Buna rağmen ... Devamını okumak için tıklayınız

Hıristiyanlığın enkarnasyon (beden alma) doktrini, İsa Mesih'in insan bedeni almış Tanrı olduğunu söyler. İsa gerçekten Tanrı olduğu gibi gerçekten insandı. Bakire Meryem'den doğdu; bu da İsa'nın ana rahmine doğaüstü bir şekilde düşmesine karşın doğumunun tamamen doğal olduğu anlamına gelir. İsa beden almış Tanrı olduğu için ... Devamını okumak için tıklayınız

Bazı kişiler Mesih’in Tanrılığını direkt olarak gösterdiği için Yuhanna’nın giriş ayetlerine saldırırlar. Ayeti ve Yuhanna’nın söylemek istediklerini büyük bir gayret içerisinde çarpıtırlar. Bunları yapan kişiler, Mesih’in Tanrılığını kabullenemeyen ve bunu reddedenlerdir. Peki Yuhanna’nın giriş bölümünde neler yazıyor. Biz onu nasıl anlamalıyız ve kabul etmeliyiz. Devamını Okuyunuz ....

Kutsal Kitap ‘’Bilmek ‘’ kelimesini farklı şekillerde kullanmaktadır. Bazen bu kelime ‘’ilan etmek’’, ’’açıklamak’’, ya da ‘’ bilinir hale getirmek’’  anlamlarına gelebilir. Aynı zaman da özel ya da kişisel bir şekilde bilmek anlamına da gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız ...

Kuran’ın aşağıdaki ayetlerine dayanarak, Müslümanların hemen hepsi İsa'nın haç üstünde öldüğünü reddederler: Devamını oku

Eski Ahit’te İsa Mesih’in doğasıyla ilgili birçok önbildiri bulunmaktadır...Bunların çoğu o kadar açıktır ki son zamanlarda yahudiler arasından bunları araştıran ve “Messianic" Devamını oku 

İslâm ve Hristiyan görüşü arasında en büyük uçurumlardan biri olan şey, İsa’nın Tanrılığıdır. Genellikle Mesih’in Tanrılığına karşı argüman sunarken, Hristiyan olmayan kişiler, Kutsal Kitap ayetlerini bir yana itiyorlar. Bunun böyle olması üzücüdür, çünkü ... Devamını okumak için tıklayınız...

Neden herkesin ortasında “Ben Mesih'im, Bana İman edin! Demedi? (Öğrencileri arasındayken kimliğini açıkladı. Yuhanna 4:28) Yahudiler İsa'dan Mesih olup olmadığını kesin olarak bildirmesini istediler. (Luka 22:67-70) Devamını oku

Kutsal Kitap'tan İsa Mesih'in tamamladığı ve tamamlayacağı peygamberliklerin listesi: Devamını oku

İsa Mesih'in Tanrılığını reddetmek için Müslümanlar bazen İsa·nın ayartıldığını ve Tanrı·nın ayartılamayacağı, bundan dolayı İsa·nın Tanrı olamayacağı iddiasını ileri sürerler. Devamını oku

 

Yanılmaz ve şaşmaz Kutsal Yazıların tanıklığı üzerinde, İsa’nın kimliğine ilişkin döndüğümüzde, O’nun Tanrılığını öne süren, onaylayan ve kanıtlayan pek çok unsur ve çeşitli bölümler görebiliriz... Devamını oku