Ezgiler Ezgisi 5:16 Muhammed'ten Bahseder Mi?

Son zamanlarda İslam aleminin ağzından düşmeyen iddialardan biride İslam peygamberi Muhammed’in, Kutsal Kitabın Ezgiler Ezgisi bölümünün 5:16 ayetinde vaat edildiğidir. Güya Muhammed burada kendi ismi ile anılıyormuş. İddia edilen ayetin Türkçesi şöyledir;

 

İddia tam olarak şöyledir:

Ağzı çok tatlı, tepeden tırnağa güzel. İşte böyledir sevgilim, böyledir yarim, ey Yeruşalim kızları! (Ezgiler Ezgisi 5:16)

İddiaya göre, eğer bu ayeti orijinal dilinde yani İbranice okursak İslam peygamberinin ismini görecekmişiz. 

חִכּוֹ, מַמְתַקִּים, וְכֻלּוֹ, מַחֲמַדִּים; זֶה דוֹדִי וְזֶה רֵעִי, בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם. (Ezgiler Ezgisi 5:16)

Okunuşu ise: Khikko mamtaqim v’khullo Muhammadim zehdudi v’zere’ee benot Yarushalaim. 

İddiaya Cevap:

İbranice bilen biri, bu ayette Muhammed’den bahsetmediğini, ve hatta bahsedemeyeceğini anlar. İddiayı ortaya atan İbranicede olan şu kelimeyi referans olarak kullanmış; מַחֲמַדִּים.

Ancak unuttuğu birkaç nokta var. Bunu birkaç maddede izah edelim. 

a. İbranice metinde bu kelime kullanılmıştır; “מַחֲמַדִּים.” fakat iddiayı ortaya atan kişi kelimenin sadece “ידּמחמ” bölümünü kullandı. Çünkü kelimenin tümünü kullanınca ortaya mantık hatası çıkıyor. Gerçek kelimenin yani “םימַחֲמַדִּ”, okunuşu Mahmadim’dir. Mahmadim, sevgilim anlamına geliyor. Fakat burada bir şey var, iddiayı ortaya atan “im” ekinin ne dediğini unutmuş olmalı ki, verdiği kelimede onu kullanmak istememiş. Çünkü “im” eki çok büyük rol oynuyor. “İm” kelimenin çoğul anlamında kullanıldığını gösteriyor. Yani Türkçede “Nasılsınız?” dediğimizde bir kişiye çoğul kullanıyorsak, aynı şekilde de İbranicede de bu böyledir. Yani bu kelimenin bir isim olması imkansızdır. Şeyh Ahmed Deedat kendi bilgisizliğini kullanarak “ELOHİM” kelimesinde olduğu gibi, Muhammedim de olabileceğini söylüyordu. Ama “Elohim” bir ünvandır bir isim değildir! Şayet kelimemi Muhammedim olarak kullanırsak ayet şöyle olacaktır:

 

“Ağzı çok tatlı, tepeden tırnağa güzel. İşte böyledir Muhammedlerim, böyledir yarim, ey Yeruşalim kızları!”

Böyle olunca da saçma bir cümle ortaya çıkar.

b. Bu kelimenin Muhammed olamamasının sebeplerinden biride, aynı kelimenin birkaç ayette daha kullanılmasıdır. Mesela 2.Tarihler 36:19. Ayet şöyledir.

“Tanrı'nın Tapınağı'nı ateşe verdiler, Yeruşalim surlarını yıkıp bütün sarayları yaktılar, değerli (Mahmad) olan herşeyi yok ettiler.” (2.Tarihler 36:19) 

Bu ayete göre, iddiayı ortaya atan kişinin verdiği kelimeyi ateşe verdiler. İddiayı ortaya atan kişi, o kelimenin Muhammed olduğunu iddia ediyorsa o zaman Muhammedi mi ateşe verdiler? 
 

Başka bir ayet ise, Hoşea 9:6. Ayet şöyledir.

Yıkımdan kaçsalar bile, Mısır bir araya toplayacak onları, Mof gömecek. Değerli (Mahmad) gümüş eşyalarını yabanıl otlar saracak, diken bitecek çadırlarında. (Hoşea 9:6)

 Bu ayete göre ise, Muhammedi yabanıl otlar saracakmış. Bu saçmadır!

 

c. En önemli nedenlerden biri ise şudur ki, Ezgiler Ezgisi 5:16 bir peygamberlik yazısı değildir. Yani burada kimse hakkında peygamberlik yapılmıyor ki, Muhammedin geleceğide haber verilsin. Bunlar cevaplandırılması gereken konulardır. 1


 

Dipnotlar

1 Bu Makalenin Yazarı: Chosen For Christ'tır