Dört İncil yazarından biri olan Matta, Yahuda İskariyot’un ölümünü anlatan (27:3-10) ve böylece Yahuda’nın diğer on bir öğrenciden farklı olarak, dirilmiş Mesih’i Galile’de niçin göremediğini açıklayan tek kişidir (28:16-20). Devamını okumak için tıklayınız

Günümüzde İncil metinleri Tanrı’nın varlığını ve Kutsal yazı kavramını inkar eden Ateistler kadar, Hristiyan inanç ve kutsal yazılarını hedef alarak İslam’ın ve Kur’an’ın doğruluğunu kanıtlayabileceklerini zanneden İslamcılar tarafından da eleştirilmektedir. Devamını okumak için tıklayınız

Belirli Kutsal Kitap eleştirmenleri  Barnabas (Sözde) İncilinin, birden bire orataya çıktığı 18.yy'a kadar kasıtlı bir şekilde saklanmış olan İsa'nın orjinal İncili olduğunu iddia ederler. Devamını okumak için tıklayınız...

İlahiyat Prof.'ü Süleyman Ateş Barnabas İncil'i hakkındaki düşüncelerini dile getiriyor. Yazıyı görmek için tıklayınız ...

Şeriat Musa aracılığıyla İsrailoğullarına verilmiş bir buyruk ve kural sistemidir. Ahlaki buyruklar (örneğin "Rab′bin adını boş yere ağzına almayacaksın"), toplumsal kurallar (örneğin "Adam öldürmeyeceksin") ve simgesel/şekilsel buyruklar ("Şabat günü kutsal sayarak anımsa") içeriyor. Şeriat′ın özeti On Emirdir. Devamını okumak için tıklayınız ...

Elimizde Kutsal Kitabın genel olarak  güvenilir olduğunu gösteren deliller olduğundan, çoğu şüpheci iddia ediyor ki Kutsal Kitabın içinde Kutsal Kitabın mesajını çarpıtan değiştirilmiş ya da eklenmiş bazu ayetlerin dışında güvenilirdir. Devamını okumak için tıklayınız...

Hristiyanlık ve İslamiyet öğretişlerini karşılaştırma tablosu Hristiyanlık ve İslamiyet Öğretişlerini tek bir tabloda öğrenmek isteyenler için mükemmel bir fırsat. Devamını oku

Tanrı doğaüstüdür:  ancak kendini açıklarsa insan O’nu tanıyabilir. Tevrât’ın bu ayet’e göre “bu şeriatın bütün sözleri ebediyen bizimdir ve oğullarımızındır.”  Yani Eski Ahit’e göre Tanrı, kutsal sözünü insanların değiştirmelerini kesinlikle istemiyor.  Tevrât’ta bununla ilgili birçok ayet bulunuyor:“Size emretmekte olduğum söze bir şey katmayacaksınız ve ondan eksiltmeyeceksiniz, ta ki, Allahınız RABBİN, size emretmekte olduğum emirlerini tutasınız.” (Tesniye 4:2) Devamını oko

İncil, Tanrı sözü, Kutsal Ruh tarafından esinle insan eliyle yazıya geçirilmiştir İncil'e "Tanrı sözü" denmesinin nedeni Kutsal Ruh'un esiniyle yazılmış olmasındandır.... Devamını oku

Kuran daki bazı ayetler("kafirleri bulduğunuz yerde öldürün","cihat edin","Nasıl da savaşmazsınız tabi ki savaşacaksınız bu size farzdır" Devamını oku

Ya Kutsal Kitap Ya Kuran! Yoksa ikiside doğru olabilirmi? Bütün yollar Roma'ya çıkar derler. Bütün "kutsal kitaplar" sonuçta aynı şeyi söyler, değil mi? Ya Kutsal Kitap Ya Kuran! Yoksa ikiside doğru olabilirmi? Devamını oku

Ne yazık ki bazı Müslüman ilahiyatçılar Kur’an’ın Hıristiyanlık ile ilgili ayetlerini yorumlarken aynı fikirlerin etrafında adeta tavaf etmekte ve çok önemli şeyler açıkladıklarını zannettiklerinde tartışmaların en başına dönmekteler. Devamını oku

Kur·ân·da Yeralan Yahudiler ve Hristiyanlar İle İlgili Suçlamalar ·Tahrif· İle İlgili Değildir “Onlardan bir grup var ki, Kitâbda olmayan bir şeyi, siz Kitâbdan sanasınız diye dillerini Kitab’a eğip büker Devamını oku

Muhammed zamanında hem Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncilleri; hem de şu anda var olan Tevrat mevcuttu, bunlar yeni bir oluşum için kaynak olarak vardı. Devamını oku

Giriş bölümünde işaret ettiğimiz gibi, pek çok Müslüman’ın fikri, Yahudilerle Hıristiyanların Tanrı'nın onlara ilk verdiği şekli ile Kutsal yazılarının artık kalmamış olduğu ya da hatasız kopyalarına da artık sahip bulunmadıkları şeklindedir. Devamını oku

Farz edelim ki komşunuz oturmaya gelir. Kitaplığınızı pek merak eden komşu, “Bu alt raftaki kitaplar nedir?” diye sorar. “Benim için çok önemli değil, onlar... pek okumam” dersiniz. Anında canlanan komşu, “Demek bizden gizlemeye çalışıyorsun, bu ‘sözde önemsiz’ kitaplarını ha!” diye bağırır. Dahası, komşu kitapların kapaklarına “gizli” damgası vurarak basın toplantısı düzenler ve “gizlenen” kitaplarınızı dünyaya “teşhir” etmeye koyulur. Tepkiniz ne olur? Devamını oku

Yaygın iddia1:"isa'ya indirilen incil olmayıp havariler tarafından yeniden yazılmıştır" Devamını oku